het Burger Collectief
hBC - Uw optie voor Volksdemocratie!

Welkom op de website van hBC

Zullen we het nog een keertje overdoen?

Straks weer eens verkiezingen. Provinciale Staten. Woensdag 20 maart 2019.

 

En daar gaat een afnemend aantal Nederlanders weer hoor. Stemmen. Tegen beter weten in. Op één van de alternatieve partijen.

Want we zijn het niet gauw over zaken eens maar nu eindelijk weer eens wel.

Namelijk, het roer moet om.

En drastisch en snel ook!

 

De laatste jaren hebben we de ene opdoffer na de andere te verwerken gekregen.

We werden een Europese Unie in gerommeld, kregen een euro voor de kiezen, werden geconfronteerd met een Verdrag van Lissabon dat de EU grondwet bleek te zijn, kregen een financiële crisis te verwerken die ons veel armer heeft gemaakt, hebben banken met belastinggeld gered, werden verrast met nieuwe lidstaten met bergen schuld, verloren oude vriendschappelijk landen als vriend en kregen daar dubieuze ‘vriendschappen’ voor terug, lieten ons mangelen omtrent lidmaatschappen van een Turkije als NAVO en EU lid, zagen bij een NAVO en UN/VN koerswijzigingen die niemand kon uitleggen (en wat dus ook maar niemand heeft gepoogd), kregen een vluchtelingen hoeveelheid door Schengen te verwerken (ook Schengen waren we in gerommeld!) en wat we nu willen gaan onderstrepen kennelijk door dat we nu recent een verdrag van Marrakesh in gerommeld zijn, kregen btw verhogingen te verwerken, boetes uit Brussel, gaan nu een ongekende en onbetaalbare ÉN onnodige energie transitie in gerommeld worden waar niemand van kan ontkennen dat er meer vraagtekens bestaan dan duidelijkheden.

 

En toch….20 maart gaan we weer stemmen. Na decennia van verkiezingen en anders stemmen gaan we nu echt die verandering afdwingen.

En nu zullen ze verdorie luisteren!

U snapt, ik type dit met ongeveer zo’n zelfde zelfgenoegzame glimlach om de lippen als dat ons aller vriend Mark Rutte die kan tonen.

Fooled YOU! Again! U stemt, hebben we schijt aan, maling aan, uw stem doet er echt niet toe. Want als politiek werkelijk verandering te weeg kon brengen hadden ze het referendum bijvoorbeeld nooit afgeschaft.

Maar wel even die referendum wet invoeren….i.v.m. destijds op handen zijnde verkiezingen natuurlijk….fooled you again!

 

Het kaartje hierboven is enigszins vaag. Dit omdat ons landje aan het vervagen is. Opgaat in grotere gehelen als de Europese Unie (EU) en in steeds grotere mate opgeëist wordt voor en door een Nieuwe Wereld Orde (NWO).

 

Dictatuur en slavernij zal in toenemende mate ons deel zijn als we niets doen.

Wat een sukkels zijn we toch hé? Na decennia lang te hebben mogen zien dat we door de politiek steeds verder de vernieling in werden geholpen, na het slikken van ondemocratische manieren van handelen, van het aanhalen van de teugels, het inperken van de vrije meningsvrijheid in woord en geschrift, het altijd wijzende en vermanende  vingertje, de wettelijk goedgekeurde opgelegde beperkingen, het omvormen van dat land dat zichzelf meende te kunnen beroepen op ‘een democratie te zijn’ maar wat we feitelijk dus nog nooit geweest zijn.

Dat land, met die ‘nuchtere’ Nederlanders, hard werkend om het water buiten te houden, dreigt nu te verzuipen in EU regelgeving, gedragen door de gekozen volksvertegenwoordiging.

 

En u maar stemmen in de hoop/wetenschap zelfs, dat het nu verandert……

Er verandert nooit niets. Of u en ik moeten die verandering afdwingen. Niet door op het onderdrukkende, beperkende dictatoriale systeem te blijven stemmen maar door daar helemaal afscheid van te nemen. Politiek is prima zolang de politiek dienstbaar is aan volk en vaderland. En daarvan is al geruime tijd geen sprake meer.
Dus waarom blijven stemmen, met wat voor misplaatst gevoel van hoop dan ook, op een systeem dat ons verraden heeft en zal blijven verraden. Een systeem dat continu laat zien volkomen wars te zijn van ieder spoortje van democratie. Tot zo’n maand of 3-6 voor er weer eens verkiezingen zijn….dan ineens horen we andere geluiden. Vanuit partijen en politici of vanuit politieke fossielen die het oneens zijn met hun ‘partij’.

 

Als er al een lidmaatschap van zo’n partij bestaat van zo’n prominent oud partijlid natuurlijk. Want uiteindelijk dienen ze allemaal dezelfde agenda van List & Bedrog.

De Nieuwe Wereld Orde (New World Order) of te wel de NWO.

Een genootschap van super rijken die politiek, justitie, politie en defensie in hun macht hebben. En die alles zullen inzetten om hun macht minimaal te behouden, liever uit te breiden.

Onzin verhaal!?

Gaat u nou maar stemmen voor die verandering die nooit komt als u zo blijft stemmen.

 

Verandering zonder uit het systeem te stappen is onmogelijk. Men gaat namelijk zeer ver om die macht te behouden. Politici waarvan u denkt ze zelf te hebben gekozen verraden u net zo makkelijk. In de hoop zo kruimels van de NWO elite te verkrijgen en een heerlijk leventje te kunnen leiden na hun politieke carrière. Ver van u verwijdert, buiten uw bereik, slechts af en toe door de satanische NWO sekte opgeroepen om u voor te liegen en te bedriegen.

En dat moeten ze wel doen, men heeft immers ziel en zaligheid verkocht aan die duivelse NWO orde.

 

Verandering is dus alleen mogelijk door buiten het systeem iets anders op te zetten.
Iets dat niet meer in handen van een paar valt maar dat door de democratische meerderheid wordt gecontroleerd en behouden! Door u en ik dus.

Uw stem kan, zal en moet gehoord gaan worden. Niet alleen nu, altijd. Op alle fronten.

 

Daarom, als u werkelijk verandering wilt zien, schrijft u hBC op uw stembiljet.

Dan gaan u en ik de zaak omdraaien en mogen politici met achterlaten van hun partij programma, zich gaan inspannen om van Nederland een leefbaar land te maken voor de Nederlanders. En wie we nog meer binnen laten? U beslist! Politici niet voor 4 jaar maar korter of langer afhankelijk van hun verdienste voor volk en vaderland! U beslist. En geen gouden handdruk. Eerder bij vroegtijdig vertrek wegens disfunctioneren de rekening. Immers, men hoeft enkel dat te doen wat de democratische meerderheid aangeeft. En als men denkt het beter te weten?! Dan legt men dat voor aan de bevolking. Die dan stemt middels referenda.

 

Dus…u keuze een verschil laten betekenen? Of gewoon voort ploeteren in de toenemende stinkende brij die Nederland politiek gezien geworden is?

De lucht is nu al niet meer te luchten! En dat ligt echt niet aan het CO2 gehalte!

 

het Burger Collectief. Waarbij u kiest wie wat gaat betekenen of doen en hoe hij/zij dat gaat doen. In belang van Nederland en het Nederlandse volk.

Wat meer nationalisme kan echt geen kwaad. Of meent u werkelijk dat alles wat onze voorouders hebben opgebouwd en voor gestreden hebben in goede handen is als wij het uit handen geven?

Dat meent u toch niet!?

De stem van de democratische meerderheid.
Niet die van de parlementaire meerderheid!

 

***