het Burger Collectief
hBC - Uw optie voor Volksdemocratie!

Welkom op de website van hBC

Waarom het Burger Collectief?

 

Enkel en alleen vanwege het feit dat ikzelf totaal geen enkel vertrouwen meer heb in de gevestigde orde, de parlementaire politiek en de samenwerking en belangenbehartiging vanuit die politiek voor met name multinationals.

 

De belangen van ons burgers, toch een ruime meerderheid, is totaal ondergeschikt geraakt aan de belangen van werkgevers. Dat loopt van ontslagrecht tot aan allerlei geheime belastingafspraken aan toe die vooral voor multinationals van doorslaggevend belang zijn. Maar vergeet niet, iedere euro die een multinational niet hoeft te betalen aan belasting moet wel ergens anders vandaan komen. En in 101% van de gevallen is dat bij u vandaan. Op wat voor wijze dan ook.

 

De burgers en vooral ook werkende Nederlanders zullen weinig tot niets merken van wat voor groei dan ook. Enkel van de groei die overduidelijk aanwezig is op het gebied van lasten en belastingen. De maand is op zijn minst nog steeds een stuk langer dan het inkomen.

Maar ook als uitkeringsgerechtigde wordt uw ‘welvaart’ gesloopt. Door alle instroom die er is vanuit Afrika en het midden oosten. Waarvan een veel te groot deel aanspraak kan maken op wat voor uitkering met toelagen dan ook. Alles wat ‘vluchtelingen’ consumeren kan niet meer naar de autochtone werkelozen en zieken. Dus verhogen we ook voor deze groepen de heffingen en belastingen want de schijn moet schijnbaar opgehouden worden? En de werkende moet dan weer de compensatie ophoesten die uitkeringsgerechtigden toebedeeld word.

Het is rondpompen van geld, naar daar waar de kraan het hardst loopt. En meer is het echt niet. Er wordt geen enkel probleem opgelost. Want zou de politiek dat doen dan zouden er belangen worden geschaad. Bedrijfsleven en multinationals pikken dat al helemaal niet, goede doelen en NGO’s ook niet. Dus, eind van het liedje is, de burger krijgt overal de rekening van voorgeschoteld.

En mochten overheden gaan roepen dat ook multinationals hun aandeel in wat voor idioot plan moeten nemen, dan roepen ze eigenlijk dat de stijgende kosten die bedrijven daardoor voor de kiezen krijgen, doorberekend kunnen en mogen worden aan de afnemers en uiteindelijk aan de klanten.

Dus ook hier, u betaald weer.

Rondpompen dus van geld met uiteindelijk altijd de burger, met name de werkende burger, als sluitpost. Langer werken, meer uren maken, uitgeklede rechten, meer plichten. En meer fraais.

Het kaartje hierboven is enigszins vaag. Dit omdat ons landje aan het vervagen is. Opgaat in grotere gehelen als de Europese Unie (EU) en in steeds grotere mate opgeëist wordt voor en door een Nieuwe Wereld Orde (NWO).

 

Dictatuur en slavernij zal in toenemende mate ons deel zijn als we niets doen.

We zijn knettergek dat we dit allemaal al decennia pikken. En eerlijk is eerlijk, sinds de EU is de balans totaal uit evenwicht geraakt. Politici vluchten in EU debatten als er nationaal problemen zijn om zo vooral nationaal niets te hoeven doen. Vooral geen impopulaire besluiten nemen zelf, dan wijzen we naar Brussel. Want anders kan het wel eens stemmetjes kosten.

En uiteindelijk bepalen die het eigenbelang van politieke partijen namelijk het bestaansrecht. Zonder leden en al helemaal zonder kiezers, zijn ze zo weg.

 

Oplossingen, nogmaals, kent de politiek niet. Schijnoplossingen des te meer. Tijdelijk, afgekocht met veel geld, loze beloftes en leugens.

De politiek kan alle problemen ook niet oplossen, immers zijn ze als veroorzakers van alle problemen voorzien van een gigantische blinde vlek die op zijn minst voorkomt dat men ook maar enig beeld krijgt als men het eigen beleid eens in de spiegel zou houden.

En die burger die meent dat door een ‘andere’ stem op een ‘andere’ politicus of politieke partij, verandering wordt afgedwongen, zal zeer bedrogen uitkomen. Het systeem is immers zo ingericht dat je alvorens een politieke partij te mogen beginnen en voordat deze tot welke verkiezingen dan ook wordt toegelaten, je eerst moet voldoen aan het elitaire kiessysteem en de kieswet. En daarin liggen nou net de zaken gewaarborgd die een verandering tegen zullen gaan.

Verandering door of vanuit de politiek is en blijft een utopie.

 

Wat dan wel?

De politiek moet zich bereid verklaren zich te laten leiden door de democratische meerderheid en uit te voeren wat die meerderheid wil dat er gebeurd. Zonder eigen belang, partij belang of belangen van ‘derden’.

Daarover zou eerst gestemd moeten worden. Welke politieke partij en/of politicus is bereid zich naar de democratische meerderheid te schikken?! Diegenen die dat niet willen schrijven we per direct af. Diegene die dat wel willen kunnen zich verkiesbaar stellen zonder partij programma! Wat van belang is zijn Nederlandse Grondwet en de belangen van volk en vaderland. Daarover hoeft eigenlijk geen enkele discussie te bestaan.

 

Verkiezingen gaan heel anders lopen. U kiest rechtstreeks mensen, politieke partijen bestaan bij verkiezingen niet meer. We dienen toch uiteindelijk dezelfde belangen!

Ook de programma’s van politieke partijen doen met verkiezingen niet mee. Het hoogst haalbare voor volk en vaderland staat aan de top. Afwegingen omtrent belastingvoordelen voor multinationals t.o.v. werkgelegenheid worden gemaakt na eerlijke voorlichting, door de burgers. En misschien wel in eerste instantie door werknemers. Overal de stem van de meerderheid. Alle keuzes kenbaar gemaakt middels digitale referenda. Waarbij iedere burger een referendum kan aanvragen. En daarbij hulp krijgt van de gemeente.

 

Van gemeente tot aan landelijk en internationaal, uw stem als Nederlands burger bepaald de koers per democratische meerderheid. Niet en nooit meer de parlementaire meerderheid waarvan we nu zo verschrikkelijk goed voelen hoe ernstig het hoogverraad aan volk en vaderland is geweest.

Want wat heeft de werkgelegenheid er aan als een multinationals miljoenen belastingvoordeel krijgt en na verloop van tijd alsnog naar het buitenland vertrekt? Dan deugen de voorwaarden niet want er zou in zulke constructies moeten worden opgenomen na goedkeuring van de burger per referendum, dat bij vertrek van hele bedrijven en/of productielijnen, de belastingvoordelen terugbetaald moeten worden alsmede dat men een fors aandeel krijgt in het betalen van werkeloosheidsuitkeringen. De veroorzaker betaald.

 

Leest u deze beide eens a.u.b.? Daar vindt u alles hierboven iets gedetailleerder terug.

Iets…want details gaan we ook invullen d.m.v. uw stem. De meerderheid beslist.

  1. Nieuw Beleidsplan
  2. Nieuwe Verkiezingen

 

Gezien de belastingdruk geen lidmaatschap, u betaald al meer dan genoeg! En u bent eigenlijk allemaal automatisch lid. Iedereen kan, mag en moet eigenlijk zijn stem laten horen in de wetenschap dat die stem ook gehoord wordt.

 

Dus moe van loze politieke beloftes?
Dan bij de volgende 2 verkiezingen plaatst u hBC op uw stembiljet.

Is dan ongeldig maar bij miljoenen keer hBC kan men er niet meer omheen. Helemaal niet als de bestaande partijen te weinig stemmen krijgen om de kiesdrempel te halen.

Dan zijn ze van extreem links tot extreem rechts op elkaar aangewezen. Zou ook best een leuk schouwspel kunnen opleveren 😊

 

Denkt u er eens over na! Beter nu gekeerd dan weer 4 jaar ellende door een stem op het systeem dat u toch niets tot weinig oplevert. Dat alleen maar kostenverhogend werkt.

 

De stem van de democratische meerderheid.
Niet die van de parlementaire meerderheid!

 

***