het Burger Collectief
hBC - Uw optie voor Volksdemocratie!

Welkom op de website van hBC

U heeft het met het parlementaire stelsel wel helemaal gehad.

 

Wat dan? Alle politieke partijen die we nu kennen vallen wel onder dat stelsel. Zo is men ook verzekert van handhaving van dat stelsel natuurlijk.

En de partijen die zich verzetten, andere geluiden laten horen, die worden na iedere verkiezing weer ‘buiten gesloten’ middels een cordon sanitair.

Keer op keer vinden de heersende partijen met de kleintjes die mee willen ‘beslissen’ weer nieuwe redenen om een PVV en FvD buiten te sluiten. Bij welke coalitievorming dan ook!

 

Daarom dus hBC.

Dat is niet door borduren op een verrot systeem dat tot en met de fundamenten op instorten staat en wat bestuurlijk keer op keer de plank volkomen misslaat.

Nee, we beginnen met een schone lei.

Waarbij we het niet functionerende voor Volk en Vaderland afschaffen en datgene wat nog wel voldoet moderniseren dan wel aanpassen aan de wensen van de democratische meerderheid.

 

Dat klinkt heel gewichtig maar zou gewoon moeten zijn wat we met zijn allen zouden moeten willen. Namelijk een vorm van zelfbestuur door de democratische meerderheid en geen vorm van bestuur waarbij de gekozen politici hun oren laten hangen naar grote politieke organen (EU, VN, NATO, enz.) en zeker niet naar multinationals.

Nee, het volk bepaalt de koers van het land.

 

Daarom een opzetje van welke punten we zouden kunnen gaan invoeren met al dan niet hogere prioriteit.

 

 1. Uit de EU. NEXIT zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 kalenderjaar.
 2. Opzeggen Schengen verdrag per direct. Ook opname verplichtingen van vluchtelingen doen we niet meer aan mee. Vluchtelingen opvang in de regio. Als wij vluchtelingen willen opnemen bepalen wij wie en hoeveel en wanneer.
 3. De zorg wordt toegankelijk voor iedereen. En gratis. Multinationale farmaceuten die prijzen door het plafond laten gaan kunnen en mogen zich niet meer beroepen op welke registratie dan ook. Het gaat om mensenlevens, de prijs daarvan moet voor multinationals onbetaalbaar worden.
 4. Onderwijs voor iedereen. Niet naar portemonnee of afkomst maar naar kunnen. Waarbij het beroepsonderwijs net zo belangrijk wordt en blijft als welke andere vorm van onderwijs dan ook. Onderwijs tot je 18e is gratis.
 5. Onze samenleving gaat terug naar onze oude normen en waarden. Onze cultuur komt hoog in het vaandel. Andere culturen, normen en waarden, religies of gebruiken zullen net als onze Joods/Christelijke roots in de loop van eeuwen moeten zien hun plaats te krijgen. Als een meerderheid van de Nederlanders over zeg 200 jaar vindt dat dagelijkse steekpartijen normaal zijn dan misschien dan pas. Maar niet nu onze in eeuwen gevormde samenleving overhoop halen om de islam ruim baan te geven en onze manier van leven weg te cijferen.
 6. Werk moet lonen. Torenhoge belastingen zijn overbodig. Multinationals betalen geen tot zeer weinig belasting. Deze tekorten moeten wij nu aanvullen. Dat stopt per direct. En waar dit tot aan het criminele is doorgevoerd wordt e.e.a. teruggedraaid. Bedrijven en politici die het criminele belasting ontduiken hebben toegelaten of mogelijk gemaakt en die er misbruik van hebben gemaakt krijgen de kans dit vrijwillig te melden. 3 maanden. Daarna volgt strafrechtelijke achtervolging, terugvordering van de financiële verliezen bij multinationals en politici die aan de wieg stonden alsmede torenhoge boetes.
 7. Onder punt 6 genoemde mogelijkheid tot ‘schikken’ is ook de laatste keer dat deze vorm van onttrekking aan de wet mogelijk is. Hierna houdt iedereen zich dus gewoon aan de wet, geen uitzonderingen.
 8. Klokkenluiders krijgen 100% bescherming. Worden beloont zelfs!
 9. Iedereen draagt zijn steentje bij aan de wederopbouw van ons land. Diegene die meent misbruik van welke uitkering of baan dan ook te moeten maken zal dit merken.
 10. Geen linkse hobby’s meer, geen miljarden naar hulporganisaties vanuit de overheid. Als u wilt doneren bent u daar vrij in, van belastinggeld gaat geen cent meer naar goede doelen en/of NGO’s.
 11. Onderwijs blijft of gaat terug naar hoe we dat kenden. De onderwijsvernielingen van de afgelopen jaren draaien we terug. Het alsmaar blijven bijstellen heeft enkel en alleen maar geleid tot verdergaande achteruitgang.
  Nieuwe vormen van onderwijs, met name hier even religieus getint onderwijs, krijgt geen toegang tot financiën. Men zal alvorens op dat punt te komen eerst gedurende decennia minstens moeten aantonen dat men iets positiefs bij kan dragen aan onze samenleving. Geen miljoenen meer op voorhand. En zeker geen gelden vanuit de thuislanden meer. Als dat blijkt volgt direct sluiting en inbeslagname van alles.
 12. Moskeeën worden gesloten, theehuizen idem. Overal waar islamitische criminaliteit of verzet tegen de westerse samenleving wordt ‘gepredikt en uitgevoerd/gehandhaafd’ zal politie en defensie zeer hard ingrijpen. Betrokkenen worden zonder vorm van proces uitgewezen. En nooit meer toegelaten. Eventuele bezittingen opgebouwd of bij elkaar gestolen worden verbeurd verklaart aan de overheid en komen ten goede van slachtoffers.
 13. De islam wordt voor de eerst komende 50 jaar tot een verboden religie in Nederland verklaart. Men zal gedurende die 50 jaar moeten aantonen meer te kunnen bijdragen aan onze samenleving dan eisen stellen, bedreigen en met messen te steken, aanslagen te plegen of wat dan ook.
  En ja, dan moeten de goede maar lijden onder de slechte.
 14. Nederland is en blijft van de Nederlanders! Dat is ons geboorterecht!
  Je zal, komende vanuit welk ander land dan ook, je uiterste best moeten doen om toegelaten te worden tot het selectieve Nederlandse gezelschap waaruit ons land bestaat.
 15. Landen waar we op eigen keuze handel meer drijven kunnen natuurlijk zich hier vestigen. Als ze maar voldoen aan onze wet en regelgeving. Ook kan buitenlands personeel worden toegelaten. Maar niet meer vanzelfsprekend. En ook niet zo maar meer iedereen. Een aantal landen hebben we eeuwen oude banden mee, die zijn zo verweven met onze samenleving en manier van leven dat die gehandhaafd kunnen blijven. Maar als die hun criminelen hierheen sturen…..?
  Waaronder ook ambtenaren, politici en ceo’s kunnen behoren! Wat hier naar toekomt en wordt toegelaten past zich aan ons aan, niet andersom.

 

Natuurlijk. Dit is HET niet. Bij lange na niet. Maar we moeten ergens vandaan vertrekken. En daarbij kunnen we altijd prioriteiten stellen. Sterker nog, dat moeten we ook doen.

 

Tijd dat we Nederland weer terug gaan brengen op ongekende hoogte, weer een land maken waar we trots op kunnen zijn. En waar je je niet voor hoeft te schamen. Een land dat hoog in aanzien staat, betrouwbaar is en waar we middels onderwijs op alle vlakken wereldwijd een stevig deuntje kunnen meespelen. Een land waar iedereen deel van kan gaan uitmaken. Maar dat is geen recht. Dat is iets dat verdient moet worden. En dat kost moeite!

 

En nee, geen politieke partij. hBC zal dat nooit worden. Eerder een volksbeweging. Maar onderdeel gaan uitmaken van het politieke probleem is geen oplossing. Vallen we straks ook onder zo’n cordon sanitair. En voelt u zich weer bedrogen.
U kiest, de meerderheid beslist, de politiek voert uit.

Eigenlijk heel eenvoudig, transparant en overduidelijk! En geen Eerste Kamer meer die de boel controleert. Een Constitutioneel Hof en wijzelf die de politiek controleren. En we wijzen alles af wat niet transparant is. Zonder een Wob verzoek of aan het lijntje gehouden te worden!

 

U denkt ook dat dit uitvoerbaar is?
Deel dan onder uw volgens in alle sociale media de website, help mee deze te vullen, stuur uw artikelen in voor de blog, enz.
Verkondig dat hBC bestaat. Laat iedereen weten dat we de overstap naar anders morgen kunnen inzetten als het ware zodat we het overmorgen al beter krijgen.

Niet alleen dus voor uw kinderen, ook al voor uzelf!

 

hBC…..het Burger Collectief. U bent allemaal lid indien gewenst zonder een cent daarvoor te hoeven betalen. U betaalt al meer dan genoeg belasting, u bent Nederland als volk, u heeft het recht op zelfbestuur, zelfbeschikking en dus een Volksdemocratie.

Al het andere heeft zich door de eeuwen heen bewezen NOOIT de belangen van het volk te dienen. Dus waarom nog langer naar de pijpen van de schatrijke elite dansen?

De aristocratie heeft zich bewezen. Heeft laten zien waar hun belangen en prioriteiten liggen. U komt in dat verhaal niet voor.

Dat kunnen wij ook doen. Dat gaan we ook doen. Die 3% die meer bezit dan de 70% van de armste zal niet zo heel veel langer meer van hun rijkdom en welvaart kunnen ‘genieten’. Die wordt hen afgenomen.

En daarmee wordt het leven voor de armen en heel de middenklasse een stuk aangenamer. Iedereen die meedeelt in een groeiende economie en iedereen die mee bloedt als het minder gaat. Waarbij reserves kweken mooi is en nodig, voor de magere jaren, maar niet op de manier zoals dat nu gebeurd.

 

Mee eens? Deel dan deze boodschap ter algemeen nut.